Salon fryzjerski Warszawa śródmieście„Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) - proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań.”


Creative Hair to umiejętność patrzenia na włosy inaczej niż inni...Warszawa, ul. Zgoda 13,     +48 22 827 51 13,     +48 516 719 526